Plzeň

Hledáme kolegyni do Plzně - Výzva diplomovaným nutričním terapeutům!

Využijte svého vzdělání!

Nemusíte pracovat jen ve stravovacích provozech nebo v nemocnici za nízké platy. Pracovat hodně a nevidět výsledky Vašeho snažení!

Staňte se zdravotnickým zařízením svého kraje a Vaše výdělky tomu budou odpovídat.

Proč by se měl nutriční terapeut stát franchisantem Systému asistovaného hubnutí®?

Když to hodně zjednoduším, tak proto, protože pak umíte nastavovat v těle podmínky pro lipolýzu jen základním jídlem a i bez sportu redukovat klienta 100 – 300 g denně dolů!

Proč tomu tak je?

Protože jsme použili práce biochemiků celého světa a zapracovali je do Manuálu. Systém asistovaného hubnutí® jsou vlastně puzzle všech těch informací o lidském těle a najednou vydaly naprosto jiný obrázek, než ten, který je nám médii neustále předkládán.

Systém asistovaného hubnutí® je naprostý paradox! Lidé s námi musí jíst, musí jíst normální pokrmy, neomezují žádnou stravu, naopak ji musí velmi rozšířit, nemusí cvičit, když jim to nepřináší radost a hubnou! Nemožné? Ne, Systém asistovaného hubnutí®!

Začnete dělat práci, která Vás bude uspokojovat a bude přinášet pomoc tisícům potřebných lidí! Obezity je kolem nás stále více a lidé jsou často zoufalí. Informační krize, kdy i odborníci opakují 50, 60 let staré nesmysly, lidem vyloženě ničí život. A my jim velice efektivně pomáháme nejen od nadváhy, ale také od zdravotních obtíží, pomáháme lidem snížit nadváhu k operaci, zvedáme jim sebevědomí, dokáží se znovu začlenit do společnosti.

Buďte i Vy tím, kdo jim s tím pomůže. Systém asistovaného hubnutí® je metoda, která k redukci používá pouze základní potraviny a znalosti biochemie lidského těla, proto má takové úspěchy.

Navíc se odlišíte od tzv. výživových poradců, protože pokud si zakoupíte franchizu Systému asistovaného hubnutí®, obdržíte balík všech postupů a pomoc při zařizování všech administrativních překážek k tomu, abyste se stali právě zdravotnickým zařízením příslušného kraje a posléze klientům mohli omluvit návštěvu u vás zrovna tak, jako třeba když jdou k zubaři a podobně.

Ptejte se, vše Vám odpovím.

Vaše Lenka Náměstková, DiS.
registrovaný diplomovaný nutriční terapeut
pracující Systémem asistovaného hubnutí®